Новини

Уважаеми родители и ученици, индивидуалните резултати от НВО и ДЗИ  може да се проверят в електронната система на МОН (ЕИСИП), като достъп до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код.

 

Организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024 – 2025 година.

zap2045_priem-8i11_01092023

zap2048-proverka-sposobnosti_8i11kl_01092023

Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии!

Заповед-за-утвърждаване-на-план-прием-за-2024-2025-година

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Родителска среща за 7 клас04042024

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми ученици и родители,

От 03.06.2024 г. ще се проведе изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение.

Заявления за явяване на изпит ще се подават до 30.05.2024 г.

От ръководството

 

Уважаеми ученици и родители,

От 22.04.2024г. до 16.05.2024г. ще се проведе поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение.

Заявления за явяване на изпит ще се подават до 05.04.2024г.

От ръководството

Организация на учебния ден

Организация на учебния ден

Добре дошли в официалния уеб сайт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Угърчин

Добре дошли в официалния уеб сайт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Угърчин.